Bedrijfstruimte

  • Single tenant / multitenant:Single tenant
  • Adres:Europaweg-Zuid 401
  • Plaats:Landgraaf
In ontwikkeling
Bedrijfsruimte
1975
1
80
Perceel 60.000 m2

Specifiek object, welke tot voor kort in gebruik was bij WOZL en waar de functies

bedrijfsmatig, tuinbouw (kweekkassen & buitenteelt) en buitenopslag gecombineerd

gehuisvest waren. De bedrijfshal is opgebouwd als werkplaats waar materieel van

het groenbedrijf werd onderhouden. Tevens is er een deels open loods op het terrein

aanwezig waar groot materieel werd gestald.