Ontwikkelingslocatie

  • Single tenant / multitenant:Single tenant
  • Adres:Wenckbachstraat 10
  • Plaats:Kerkrade
Verkocht
Bedrijfsruimte

Het betreft een onbebouwd bouwrijp perceel. Het perceel ligt direct aan de openbare weg en is bestemd voor Industrie-, bedrijfsbebouwing.

De locatie valt binnen het bestemmingsplan Sepkholzerheid en heeft de bestemming 'Bedrijventerrein. Het maximumbebouwingspercentage bedraagt 60% en de maximumhoogte bedraag 15 meter.

Contactpersoon